Daily Archives: 2021/12/08

ใน Metering protection current transformer ปัจจุบัน

ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วทั้งโครงข่ายไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสจะวัดค่าของกระแสหลักเทียบกับกระแสทุติยภูมิในอัตราส่วน โดยทั่วไปแล้วหม้อแปลงชนิดนี้จะใช้ควบคู่ไปกับหม้อแปลงแรงดันไฟในลักษณะ เพื่อวัดกระแสที่แท้จริงของฟีดหลัก Metering protection current transformer ความแม่นยำของการวัดมีความสำคัญต่อการพิจารณาการใช้พลังงานทั่วทั้งกริดเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและระบุปริมาณไฟฟ้าที่ถูกต้องที่ไหลผ่านไปยังอาคารเฉพาะภายในโครงข่ายไฟฟ้า การวัดอัตราส่วนระหว่างกระแสหลัก กระแสรองที่วัดโดย Metering protection current transformer อย่างแม่นยำ ระดับความแม่นยำของ Metering protection current transformer นั้นแสดงเป็นระดับความแม่นยำ บ่อยครั้ง เราจะพบว่าหม้อแปลงกระแสหลายตัวซ้อนกันเพื่อทำงานต่างๆ ให้สำเร็จ ในบางครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดรายได้และอุปกรณ์ป้องกัน หม้อแปลงไฟฟ้าแยกจะถูกใช้เพื่อแยกทั้งสอง หม้อแปลงเหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลายและสามารถเลือกได้โดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับภาระที่คาดไว้ ทำให้สามารถวัดและตรวจสอบได้อย่างแม่นยำในหลายจุด การจ่ายกระแสไฟที่ลดลงไปยังรีเลย์ป้องกัน มิเตอร์วัดรายได้ และเครื่องมืออื่นๆ หม้อแปลงกระแสให้การจัดการกระแสหลักที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการลดขนาดของกระแสที่จะวัด กระแสไฟทุติยภูมิยังคงเป็นสัดส่วนกับกระแสหลักในขณะที่ต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยและแยกออกจากกระแสหลัก Metering protection current transformer มีขดลวดตัวนำตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป โดยแต่ละเส้นอยู่บนเส้นทางแกนแม่เหล็ก เหล็กแผ่นรีดเป็นแผ่นที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติการนำแม่เหล็กสูงและแทรกซึมไปทั่วทั้งแกน แผ่นเหล็กเคลือบเพื่อป้องกันไม่ให้แกนร้อนเกินไป ขดลวดปฐมภูมิที่พันรอบแกนกลางรับพลังงาน ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ มีการสูญเสียพลังงานเพียงเล็กน้อยระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ความสามารถของหม้อแปลงกระแสเพื่อลดระดับกระแสไฟหลายพันแอมแปร์เป็นเหตุผลที่เครื่องมือประเภทนี้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบกริดพลังงานอย่างแม่นยำ ลดระดับลงเหลือ 5 … Continue reading

Posted in บริการ | Comments Off on ใน Metering protection current transformer ปัจจุบัน